logo logo

Function Of Milling Machine Xw6032a

Crushing plant info pertambangan oct 29, 2016 mula-mula material hasil penambangan diangkut ke stockpile yang berada di port lalu dimuat ke alat angkut faw fd 336 dt dan hino 500 fm 260 ti untuk di angkut ke hopper oleh alat muat pc 300.