logo logo

Li Ning Filter Press

Song liu, bo lu, qing zhao, ji li, teng gao, yubin chen , yanfeng zhan g, zhongfan liu, zhongchao fan, fuhua yang, liping you, and dapeng yu, boron nitride nanopores-highly sensitive dna single-molecule detectors, advanced materials 25 in press 6.