logo logo

Tambang Emas Di Afrika Selatan

Politik apartheid di afrika selatan daerah afrika selatan selain tanhnya subur dan juga memilki hasil penambangan emas.Daerah itu pada awalnya dikuasai oleh bangsa portugis, tetapi sejak abad ke-7 diambil alih oleh bangsa belanda.Sejak itu daerah afrika.