logo logo

Pentingnya Ict Di Tambang Emas

Rangka jawapan pendahuluan - maksud ict ar - ict telah mula berkembang di negara kitahs1 - ict kita standing negara laincth - pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan memajukan icths2 isi fakta 2.1- memajukan ict melalui koridor raya multimedia msciu - projek yang mampu memacu ekonomi negara hs1 - mendorong pembangunan ekonomi.