logo logo

Kisan Sahkari Chini Mills Puranpur

The kisan sahkari chini mills ltd.Puranpur 262122 pilibhit puranpur 4 kms ner ph.No.05880- o 262185 r 262187 m 94152-49305 2500 tcd.1985-86.16576.13170.14.The kisan sahkari chini mills ltd.Sampurna nagar 262904 dt.Lakhimpur-kheri palia kalan 27 kms ner.