logo logo

Cina Kepala Pembentuk Penggilingan

Berkalikali utusan kaisar cina memaksa kertanegara agar mengakui kekuasaan cina, tetapi ditolak oleh kertanegara.Terakhir pada tahun 1289 m datang utusan cina yang dipimpin oleh mengki.Kertanegara marah, meng-ki disakiti dan disuruh kembali ke.